+38(056) 377-45-55
+38(044) 586-43-20
г. Днепр, пр. Александра Поля, 36, оф.1
г. Киев, ул. Бориспольская 9, корп.8 оф.318
Ми пропонуємо виключно те, на чому знаємося.
Українське є добре, і добре, що є!
 
Поиск по каталогу
 

 Системные строительные материалы для ремонта железобетонных конструкций. Схема. Подробнее 

 Системные строительные материалы для ремонта железобетонных конструкций. Схема.

 

 
ООО НПП "Крок"


+38(056) 377-45-55
+38(044) 586-43-20

Нормативные документы / Застосування водовідвідного поздовжнього лотка з композитного матеріалу на автодорожніх мостових спорудах

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

(УКРАВТОДОР)

 

Науково - виробниче підприємство «КРОК»

(НВП «КРОК»)

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО

Науковою радою

Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор)

Протокол від «___» _____________ 2013 р.

№________

 

РЕКОМЕНДОВАНО

Науково-технічною радою

ДП «ДерждорНДІ»

Протокол від «___» _____________ 2013 р.

№________

 

                                           Рекомендації

ПО ЗАСТОСУВАННЮ ВОДОВІДВІДНОГО ПОЗДОВЖНЬОГО ЛОТКА З КОМПОЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ НА АВТОДОРОЖНІХ МОСТОВИХ СПОРУДАХ

Р В.2.3 - 31911658 -822:2013

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника Управління інноваційного розвитку - начальник відділу технологічного розвитку та інформаційних технологій Укравтодору

 

  ______________ А.О. Цинка

«____» _____________2013 р.

 

 

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту розвитку доріг Укравтодору

 

 _____________ С.Ю. Цепелев

«____» _____________2013 р.

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу

стандартизації та метрології

ДП «ДерждорНДІ»

 

 _____________ М.М. Cтулій

«____» _____________2013 р.                

                                                        Київ  2013

 

РОЗРОБЛЕНО

Директор з наукової роботи

НВП «КРОК»

 

  ______________Ю.Р. Колесник

"_____"____________ 2013 р

 

        

ЗМІСТ

  

 

 

 

С.

 

Вступ............................................................................

3

1

Сфера застосування...........................................................

4

2

Нормативні посилання......................................................

5

3

Загальні  положення.........................................................

7

4

Фізико - механічні і фізико - хімічні властивості композитних матеріалів для водовідвідного поздовжнього лотка...................

 

10

5

Конструкція водовідвідного поздовжнього лотка....................

12

6

Технологія застосування водовідвідного поздовжнього лотка з композитного матеріалу на автодорожніх мостах...................

 

15

7

Контроль якості робіт........................................................

20

8

Забезпечення безпеки робіт.................................................

20

9

Вимоги щодо охорони довкілля...........................................

22

 

Додаток  А - Бібліографія...................................................

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

                                         ВСТУП

  

 

Лотки водовідвідні поздовжні із композитних матеріалів (рис. 1) призначені для облаштування системи  відводу поверхневих стічних вод на автодорожніх мостових спорудах і служать для збору та видалення атмосферної води з покриття дорожнього полотна, що запобігає перезволоженню бетону і втраті несучої здатності елементів конструкцій. Композитний матеріал - анізотропний матеріал, що складається з компонентів, серед яких є безперервні армуючі елементи (волокна і/або нитки), які сприймають механічні навантаження, і в`яжучого матеріалу, що забезпечує спільну роботу армуючих елементів. Вода стікає з проїзної частини і тротуарів мосту в занижені місця до бордюру, або цоколя бар'єрного огородження і далі по трубках водовідведення, скидається в поздовжній лоток з якого потрапляє в лотки розташовані на укосах, а потім в швидкотоки та поглинальну каналізацію.

Рисунок 1 - Загальний вигляд лотків водовідвідних поздовжніх із     композитного матеріалу

Лотки водовідвідні виготовляють методом контактного формування на формоутворюючих матрицях. При такому методі виготовлення різні види  скловолокна і склотканини просочують в'яжучими вогнестійкими поліефірними смолами з наступною їх полімеризацією під дією ініціаторів.

Для підвищення хімічної стійкості, вогнестійкості і стійкості до дії ультрафіолету сонячного випромінювання, поверхня лотків захищається полімерним покриттям.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 

1.1 Ці Рекомендації розповсюджуються на застосування лотків розтрубного типу параболічного перерізу, що виготовляються із композитних матеріалів і призначених для забезпечення водозбору та водовідводу з автодорожніх мостових споруд.

1.2 Ці Рекомендації встановлюють порядок і правила монтажу, експлуатації, поточного ремонту, демонтажу і капітального ремонту водовідвідних поздовжніх лотків із композитного матеріалу, що призначені для організованого збору і відводу поверхневих стічних вод з покриття проїзної частини та тротуарів автодорожніх мостових споруд на автомобільних дорогах загального користування.

1.3 Лотки поставляються заводом - виробником у вигляді секцій заданої довжини і використовуються для влаштування збірних поздовжніх водовідвідних колекторів. Лотки зі склопластику за нормальних умов зберігання, монтажу та експлуатації не виділяють в навколишнє середовище токсичних речовин і не роблять шкідливого впливу на організм людини при безпосередньому контакті. Робота з ними не вимагає особливих заходів безпеки.

1.4 Ці Рекомендації призначені для наукового, інженерного та технічного персоналу організацій та підприємств, які виконують роботи з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту, а також експлуатації мостових споруд на автомобільних дорогах загального користування.

1.5 Ці Рекомендації розроблені з метою забезпечення дорожнього будівництва новими прогресивними конструкційними матеріалами та виробами, раціональними рішеннями з організації робіт та охорони праці, що підвищить продуктивність праці, надійність і довговічність автодорожніх мостових споруд, покращить якість робіт та знизить їх собівартість.

1.6 Вимоги щодо забезпечення безпеки робіт та охорони довкілля наведені в 7 і 8 розділах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

ДБН В.2.3-6:2009

Споруди транспорту. Мости та труби.
Обстеження та випробування

ДБН В.2.3-22:2009

Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування

ДБН В.2.5-28-2006

Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДСТУ 4044-2001

Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови

ДСТУ 7237:2011

ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ ГОСТ 12.1.038  :2008

ССБП. Електробезпека. Гранично допустимі значення напруг дотику і струмів

ДСТУ ГОСТ 12.4.041 :2006

ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги

ДСН 3.3.6.037-99

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної локальної вібрації

НАПБ А.01.001-2004

Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 63.21-1.01-09

Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

П-Г.1-218-113:2009

Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76

ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.044-89

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.1.050-86

ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.013-85

ССБТ. Очки защитные. Общие  технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25.601-80

Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания плоских образцов на растяжение при нормальной, повышенной и пониженной температурах (Розрахунки та випробування на міцність. Методи механічних випробувань композиційних матеріалів з ​​полімерною матрицею (композитів). Метод випробування плоских зразків на розтяг при нормальній, підвищеної та низької температурах)

ГОСТ 103-76

Полоса стальная горячекатаная. Сортамент

(Смуга сталева гарячекатана. Сортамент)

ГОСТ 4650-80

Пластмассы. Методы определения водопоглощения

(Пластмаси. Методи визначення водопоглинання)

ГОСТ 10060.0-95

Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования (Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги)

ГОСТ 10110-87

Круги алмазные отрезные формы 1А1R. Технические условия (Кола алмазні відрізні форми 1А1R. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82

Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 12004-81

Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение (Сталь арматурна. Методи випробування на розтягування)

ГОСТ 12020-72

Пластмассы. Методы определения стойкости
к действию химических сред (Пластмаси. Методи визначення стійкості до дії хімічних середовищ)

ГОСТ 15139-69

Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы) (Пластмаси. Методи визначення щільності (об'ємної маси))

ГОСТ 15150-69

Машины, приборы и другие технические изделия (Машини, прилади та інші технічні вироби)

ГОСТ 16523-97

Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения (Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі якісної та звичайної якості загального призначення)

ГОСТ 17007 -80

Круги алмазные плоские формы 6А2Т и 1А2Т. Технические условия (Кола алмазні плоскі форми 6А2Т і 1А2Т. Технічні умови)

ГОСТ Р 52108 -2003

Обращение с отходами. Основные положения (Поводження з відходами. Основні положення)

СНиП 2.03-11-85

Защита строительных конструкций от коррозии (Захист будівельних конструкцій від корозії)

ТУ 14-4-1731-92

Дюбель - гвозди монтажные (Дюбель - цвяхи монтажні)

ТУ У 25.2-21191464-023:2008

Арматура композитна гладкого і періодичного профілю. Технічні умови

МУ 3911-85

По проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций. Методические указания. З проведення вимірювань і гігієнічної оцінки виробничих вібрацій. Методичні вказівки

 

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

3.1 Автодорожні залізобетонні мостові конструкції крім динамічних навантажень піддаються агресивної дії навколишнього середовища. На бетон діють: абразивний знос мінеральних частинок, продукти згорання автомобільного топлива, вода та водні розчини хімічних сполук, поверхнево активні речовини,  знакоперемінні температури тощо. Найбільшу корозійну і екологічну небезпеку при цьому представляють забруднюючи речовини  поверхневих вод [1].

3.2 Однією з основних задач підвищення технічного рівня автомобільних доріг і мостових споруд та зниження антропогенного впливу, є забезпечення своєчасного збору та відведення атмосферних опадів та стоків.

3.3 Через пошкоджені деформаційні шви, гідроізоляцію, із несправних водовідвідних лотків, шляхом неорганізованого скидання з покриття тротуарів на мостах може спостерігатися перезволоження залізобетонних елементів прогонових будов поверхневими стоками.

Інтенсивне зволоження бетону провокує появу дефектів захисного шару бетону, відбувається: лущення та вивітрювання бетону; утворення раковин; оголення та корозія сталевої арматури; утворення тріщин у швах омонолічування елементів прогонових будов; спостерігаються висоли та сталактити.

Відбувається пошкодження бетону торців балок із-за акумуляції води і агресивних сольових стоків. Корозійні процеси викликають тріщини, розломи, відшарування захисного шару бетону елементів конструкцій.

3.4 Елементи залізобетонних конструкцій, що знаходяться під впливом атмосферних опадів, піддані корозії. Для запобігання руйнування залізобетонних мостів, крім гідроізоляції, та захисно - декоративних покриттів влаштовують водовідведення з покриття проїзної частини і тротуарів, згідно ДБН В.2.3-22.

Для забезпечення швидкого відведення дощової води з поверхонь проїзної частини і тротуарів автодорожніх мостів їм надають поздовжні і поперечні ухили.

3.5 Розташування мосту на горизонтальній ділянці профілю потребує поперечних ухилів для стоку води до водовідвідних трубок, через які вода скидається з мосту. Проте ця схема, за думкою спеціалістів [2], не досконала. Поперечні ухили тротуарів мають становити 20 ‰ і бути спрямованими в бік проїзної частини. Поперечні ухили проїзної частини на прямолінійних ділянках мають становити 25 ‰ і бути спрямованими в праву сторону відносно напрямку руху. Збирання води рекомендується виконувати на відстані (0,2-0,5) м від бордюру тротуарів (цоколя бар'єрного огородження). Ухил від тротуару в бік осі водозбору слід приймати не менше ніж 30 ‰.

Діаметр водовідвідних трубок - 150 мм та менше, такі трубки  швидко засмічуються. Ти­пові трубки мають недостатню довжину, а це призводить до зволо­ження бетонних елементів мосту. Довжина трубки повинна бути встановлена відносно водовідводного повздовжнього лотка та  на                       (50-100) мм нижче прогонової будови [3-9]. 

3.6 Воду з покриття мостового полотна рекомендується збирати біля тротуарів і виводити через водовідвідні трубки до магістральної труби або відкритого лотка. Неорганізоване скидання води з країв мостового полотна не допускається.

3.7 Упорядкований відвід води з мосту  організовується в певних місцях через водовідвідні трубки. Водовідвідні трубки забезпечують швидкий стік води з поверхні проїзної частини. Верх водовідвідних трубок облаштовується нижче поверхні, з якої відводиться вода, не менш, як на 1 см.

За допомогою трубок відводиться також вода, що стікає по шару гідроізоляції мостового полотна і тротуарів. Для цього гідроізоляція заводиться у внутрішню поверхню водовідвідної трубки і притискається приймальною лійкою.

3.8 Водовідвідні трубки мають бути:

- загерметизовані в залізобетонній плиті проїзної частини з використанням полімерних сумішей або вварені у сталеву плиту проїзду;

- мати внутрішній діаметр не менше ніж 150 мм;

- оснащені водоприймальними воронками (лійками), закритими зверху решітками.

Гідроізоляція має бути надійно заведена у трубку і запобігати попаданню води на зовнішню поверхню трубки.

Площу отворів водовідвідних трубок слід приймати з розрахунку не менше ніж 5 см2 отвору на 1 м2 площі водозбору. Розрахунки об'єму дощового стоку мають виконуватись на дощ годинної інтенсивності з 5 % ймовірністю перевищення. За відсутності більш детальних розрахунків допускається приймати інтенсивність дощу 1 мм/хв. Відстань між трубками вздовж моста має бути не більше ніж 12 м.

Під час дощу, годинна інтенсивність якого складає 5 % ймовірності перевищення, допускається робота магістрального водовідводу в напірному

режимі та переливання з відкритих лотків.

3.9 Схема організації водовідведення призначається в кожному конкретному випадку індивідуально, а кількість поверхневого стоку, розміри і місце розташування водовідвідних споруд визначаються розрахунком.

При витратах води, що стікає з поверхні мостів, менш чи рівної 0,041 м3/с, на укосах встановлюються малі телескопічні лотки Б-6. При витратах води більш 0,041 м3/с вибираються інші розміри конструкцій укісних лотків, які визначаються розрахунковою витратою поверхневого стоку.

 

 

4 ФІЗИКО - МЕХАНІЧНІ І ФІЗИКО - ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВОДОВІДВІДНОГО ПОЗДОВЖНЬОГО ЛОТКА

  

4.1 Основні фізико - механічні властивості композитних матеріалів, з яких можуть бути виготовлені лотки, наведені в таблиці 1.

 

Таблиця 1 - Фізико - механічні показники матеріалу стінки лотка

Найменування показника

Значення показника

Метод випробування

1 Щільність матеріалу, кг/м3

1700÷1900

ГОСТ 15139

2 Межа міцності при розтягу, МПа

150÷240

ГОСТ 25.601

3 Модуль пружності при розтягу, МПа

10000÷15000

ГОСТ 25.601

4 Водопоглинання, %

0,5

ГОСТ 4650

5 Показник твердості внутрішньої поверхні по Баркол, од.

³ 40

 

 

6 Морозостійкість

FЗ00 в солях

ГОСТ 10060.0

7 Горючість

Важкогорючий

ГОСТ 12.1.044

 

4.2 Хімічна стійкість склокомпозитів була оцінена на прикладі круглих стрижнів із склокомпозитів  марки АКСГ-05-700-500, що випускаються згідно  ТУ У 25.2-21191464-023. Випробування були проведені згідно                  ГОСТ 12020.  Композитні круглі стрижні діаметром 10 мм і довжиною                   350 мм витримували і кип'ятили в розчинах 10 % сірчаної кислоти, або 10 %

 

 гідрооксиду натрію і морської води за наступним режимом: 72 години -                   48 годин - 60 годин, де :

- 72 години - попереднє витримування зразків в розчині при температурі від 15 °C до 20 °C;

- 48 годин - кип`ятіння в розчині;

- 60 годин - охолодження і послідуюче витримування зразків в розчині при температурі від 15 °C до 20 °C.

Хімічну стійкість склокомпозитів оцінювали по зміні міцності зразків. В відповідності з ГОСТ 12020 зменшення показника руйнуючого напруження стрижнів після дії хімічних розчинів складало, для:

10 % розчину гідрооксиду натрію - 1,6 %,

10 % розчину сірчаної кислоти - 12 %,

морської води - 6 %.

Згідно вказаного нормативного документу стійкість випробуваного склокомпозиту до дії хімічних середовищ: «добра».

4.3 Стійкість склокомпозитів до дії органічних речовин була оцінена шляхом термостатування зразків в розплаві дорожнього бітуму.

В якості зразків використовували стрижні склокомпозитні марки                        АКСГ-05-700-500 виготовлених за ТУ У 25.2-21191464-023. Зразки занурювали в нагрітий до температури (155 ± 5) °C бітум марки БНД 60/90 за ДСТУ 4044. Через 3 години, 24 години і 72 години партії стрижнів виймали із бітуму, кондиціонували і випробовували на механічну міцність за                     ГОСТ 12004 при експозиції:

3 години - втрата міцності - 1 %,

24 години - втрата міцності - 3 %,

72 години - втрата міцності - до 10 %.

Стійкість склокомпозитів до дії органічних речовин бітуму оцінюється, як «добра».

  

  

5 КОНСТРУКЦІЯ ВОДОВІДВІДНОГО ПОЗДОВЖНЬОГО ЛОТКА

 

5.1 Лотки водовідвідні виготовляють методом контактного формування і напилення з використанням формоутворюючих матриць, при якому різні види скловолокна та склотканини просочують зв'язуючими складами вогнестійкими поліефірними та епоксидними смолами з наступним їх затвердінням.

5.2 Композиційний матеріал лотків неелектропровідний, невибухонебезпечний, є самозатуючим важко горючим матеріалом за               ГОСТ 12.1.044, стійкий до дії агресивних речовин, що виділяються і застосовуються при експлуатації і утриманні автомобільних доріг. Загальний вид лотка наведений на рис. 2, а геометричні параметри лотків - в таблиці 2.

рис.автокад1-1.jpg

 

 

 

 

 

 

рис.автокад 2.jpg рис.автокад3-1.jpg

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 2 - Лоток водовідвідний із композитних матеріалів для автодорожніх мостових споруд

 

 

 

Таблиця 2 Геометричні параметри лотків із композитів, мм

Марка лотка

L

H

H1

b

b1

δ

Маса секції

(не більше ніж), кг

Л 250

3000

185

189

250

254

5

10

 Л 300

3000

220

225

300

305

6

14

Л 350

3000

255

261

350

356

7

16

 

5.3 Лотки повинні мати вигляд зовнішніх, внутрішніх і торцевих поверхонь, відповідний контрольному зразку-еталону зовнішнього вигляду, затвердженому в установленому порядку. Колір стандартного лотка сірий, або встановлюється за погодженням між виробником і споживачем.

5.4 На готових виробах не допускається наявність наступних нерівностей і пошкоджень поверхонь:

- порушення цілісності захисного поверхневого шару, в тому числі  виходи скловолокна на поверхню;

- непросочені в'яжучим матеріалом ділянки;

- хвилястість, вм'ятини, виступи, здуття різної форми висотою / глибиною більше ніж 2 мм;

- шорсткість на внутрішніх поверхнях лотків більше 300 мікрон, крім місць з'єднання фланців;

- раковини і сторонні включення глибиною / висотою більше ніж 1 мм;

- наявність будь-яких сторонніх включень і виступів, у тому числі  будь-яких гострих виступів затверділого зв'язуючого;

- механічні пошкодження - пропили, відколи, подряпини глибиною більше ніж 3,0 мм;

- на торцевих поверхнях лотка після механічної обробки не допускаються розшарування і непросочені в'яжучим виходи армуючих елементів.

5.5 Для зберігання і транспортування секцій лотків з композитних матеріалів необхідно використовувати пакувальний матеріал, що забезпечує захист поверхонь і торців лотків. В якості пакувального матеріалу використовують поліетиленову плівку марок Т і Н за ГОСТ 10354 товщиною від 100 мк до 300 мк.

5.6 Упаковці підлягають як окремі лотки (пакувальна одиниця), так підготовлені на зберігання або для транспортування декілька виробів одного типу (групова упаковка).

5.7 Переміщення лотків при завантаженні/розвантаженні і складуванні здійснюють з використанням м'яких строп або ременів. Для запобігання пошкоджень торців підняття виробів за допомогою крюків за торці суворо заборонено.

5.8 При переміщенні і складуванні не допускається волочіння виробів по будь - якій поверхні.

5.9 Робочий персонал, що здійснює вантажно-розвантажувальні роботи повинен бути проінструктований про методи обережного поводження зі композитними виробами під час їх складування і переміщення.

5.10 Лотки зберігають під навісом і на відкритих майданчиках у відповідності з ГОСТ 15150 в умовах 5 (ОЖ4), або 8 (ОЖ3).

5.11 Вироби зберігають в горизонтальному положенні на рівній горизонтальній площадці на дерев'яних брусках або прокладках. Лотки допускається складувати ярусами (не більше ніж 4 яруси), під нижній ярус укладають не менше ніж 3 бруска або прокладок.

Допускається зберігання лотків у вертикальному положенні з прийняттям заходів, що запобігають їх перекиданню.

 

 

 

 

6 ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВОДОВІДВІДНОГО ПОЗДОВЖНЬОГО ЛОТКА З КОМПОЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ НА АВТОДОРОЖНИХ МОСТАХ

  

6.1 Монтаж секцій поздовжнього лотка

 

6.1.1 Одним із засобів  захисту елементів мосту від шкідливої дії атмосферних опадів та стічних вод є система водовідводу. В залежності від обсягу атмосферних опадів і конструкцій мостів застосовують різні способи водовідведення.

6.1.2 Воду з покриття мостового полотна рекомендується збирати біля тротуарів і виводити через водовідвідні трубки до відкритого поздовжнього лотка.

6.1.3 Вода з поздовжніх лотків потрапляє до залізобетонних водовідвідних лотків, які влаштовують на конусах крайніх опор, далі до залізобетонних гасителів, або мініочисних споруд, згідно  [1].

6.1.4 Лотки з композитного матеріалу можуть транспортуватися автомобільним, залізничним та іншими видами транспорту, за умови забезпечення вимог на навантаження і закріплення вантажів на даному виді транспорту.

6.1.5 При розвантаженні водовідвідних лотків забороняється скидати на ґрунт, щоб уникнути їх механічного пошкодження.

6.1.6 Після розвантаження лотків необхідно провести їх зовнішній огляд і переконатися в відсутності зовнішніх пошкоджень, таких як розшарування композиційного матеріалу, відколи, тріщини, пошкодження ребер тощо.

6.1.7 Допускається на місці монтажу механічна обробка (відрізка, підгонка) водовідвідних лотків без утворення тріщин і сколів за умови дотримання режимів обробки, зазначених у технічній документації, затвердженої у встановленому порядку. При цьому допускається вкорочувати лотки по довжині шляхом обрізки лотка зі сторони протилежної фланцю.

6.1.8 У випадку підгону крайніх секцій лотків по довжині допускається їх обрізання алмазним кругом згідно з ГОСТ 17007, ГОСТ 10110 або іншим інструментом, що забезпечує відсутність розшарування і тріщин на торцях виробу.

6.1.9 Для виставлення необхідного кута нахилу системи лотків використовують спеціальні сектори, або шаблони з нахилом в 5 ‰.

6.1.10 Для кріплення секцій лотка застосовують хомути з стальної смужки Б-40х4 згідно ГОСТ 103 або 4-IV-ВСт3сп2 згідно з ГОСТ 16523.

6.1.11 Хомути  кріплять до бетону за допомогою металевих дюбелів від 4,5 мм до 80 мм по ТУ 14-4-1731. Метал повинен бути захищений від корозії згідно з СНиП 2.03-11.

6.1.12 Секції  поздовжнього водовідвідного лотка кріпляться до існуючих прогонових будов. Довжина хомутів повинна забезпечувати кріплення секцій лотків таким чином, щоб між бетонною плитою і верхнім краєм секцій знаходився технологічний зазор в межах (300 - 500) мм для забезпечення можливості огляду та очистки лотка при його засміченні. Хомути розташовуються через кожний 1,0 м.

6.1.13 Не допускається стикування двох сусідніх прямих обрізаних лотків по зрізаним торцям.

6.1.14 При укладанні лотків в хомути не допускаються удари по лотках  молотком або іншими інструментами, застосування яких може призвести до пошкодження поверхні або структури лотків з композитного матеріалу.

6.1.15 Розміри хомутів під лотки повинні забезпечувати їх вільне укладання із забезпеченням зазорів між стінками лотків і металевою смужкою не менше ніж 10 мм. Розміри хомутів підбираються таким чином, щоб поздовжній похил лотка відповідав поздовжньому похилу плит проїзної частини моста, але був не менше 5 ‰.

6.1.16 Укладання лотків необхідно проводити відповідно до проектної документації знизу вгору від нижньої висотної позначки. Допускається інша послідовність, за умови укладання наступної секції лотка у фланець попереднього.

6.1.17 Лотки монтують внапуск на величину перекриття фланця від нижньої висотної позначки вгору.

6.1.18 У випадку розбіжності по висоті чергової секції лотка з попередньою секція виймається з хомута, і зміна висотного положення лотків проводитися шляхом підбору довжини металевого хомута. Не допускається застосування силових впливів на лоток для підгонки секцій.

6.1.19 Фланцеве з'єднання між секціями ущільнюють за допомогою будівельних, однопакувальних силіконових герметиків, в склад яких входить ацетатний  чи нейтральний затверджувач.

6.1.20 Для кріплення до плити кінці хомутів загинаються під прямим кутом з випуском (70 - 80) мм, що дозволяє з кожної сторони провести кріплення двома дюбелями.

6.1.21 Для стикування лотків в єдиний колектор в місці розміщення хомута з обох сторін лотка нижче його краю на (60 - 80) мм через металеву смугу виготовляють наскрізні отвори D = 7 мм. За допомогою стандартного болта М6, гайки і двох шайб лоток з двох сторін фіксують до металевої смужки. Головку болта розміщують всередині лотка.

6.1.22 Допускається стикування лотків зі склокомпозиту із залізобетонними лотками та конструкціями водовідведення. Стикування повинно проводитися у відповідності з проектною документацією. Шви в стиках допускається заповнювати цементним розчином.

6.1.23 Змонтована система водовідведення з склокомпозитних лотків підлягає прийомці на відповідність вимогам даних Рекомендацій і проектної документації. Особливу увагу слід приділити стану робочих поверхонь лотків, відсутності механічних пошкоджень деталей і елементів конструкції лотків, а також якості кріплення лотків до прогонової будови. Виявлені дефекти ліквідують на місці, дефектні деталі й елементи конструкції підлягають заміні.

6.1.24 Проектом може бути передбачена інша система кріплення лотка до прогонової будови.

 

6.2 Порядок утримання та контролю технічного стану лотків

 

6.2.1 Для забезпечення нормальної експлуатації лотків водовідвідної системи необхідно:

- очищати лотки від забруднень, сміття, мулових відкладень, поліїв, виключаючи застосування металевих інструментів і удари безпосередньо по лотках щоб уникнути механічних пошкоджень;

- утримувати поздовжню лоткову систему в стані, що забезпечує нормальний відвід води у весняно-осінній і літній періоди;

- проводити своєчасні ремонт і заміну пошкоджених секцій лотків.

6.2.2 Очищення лотків використовують струменем води. Струмінь необхідно направляти зверху вниз, від верхньої висотної позначки до нижньої. Тиск потоку води повинен бути не більше  ніж 10 атм.

6.2.3 При очищенні лотків іншими способами необхідно виключити можливі пошкодження робочої поверхні лотків.

6.2.4 Особливу увагу приділити збереженню цілісності лотків при очищенні водопропускних труб від забруднення.

6.2.5 Технічний стан лотків повинний забезпечувати пропуск і відведення розрахункових обсягів води, встановлених у проектній документації на систему водовідведення.

6.2.6 Роботи з оцінки стану лотків включають в себе візуальні поточні, періодичні та спеціальні огляди.

6.2.7 Поточні огляди передбачають оцінку цілісності лотків, незмінності геометричних форм, цілісності всієї конструкції, пропускної здатності. При цьому виявляють місця замулювання і засмічення на лотках.

6.2.8 Робочі поверхні і стінки лотків не повинні мати пошкоджень.

6.2.9 Періодичні огляди та оцінку стану лотків проводять після екстремального випадання опадів, ремонту конструкцій. Періодичні огляди проводити аналогічно 6.2.7.

6.2.10 Спеціальні огляди проводять за результатами поточних або періодичних оглядів, а також в плановому порядку 1 раз на 3 роки згідно з ДБН В.2.3-6.

 

6.3 Ремонт і демонтаж лотків

 

6.3.1 Ремонт та заміна водовідвідних лотків здійснюється відповідно до порядку обслуговування автодорожніх мостових споруд згідно з                        П-Г.1-218-113, за результатами натурного обстеження водозбірних і водовідвідних споруд або за окремими проектами.

6.3.2 Ремонту підлягають лотки, що мають наступні пошкодження:

- пробоїни в днищі і в стінках лотків розміром не більше ніж                       (200 х 200) мм;

- локальні деформації і порушення цілісності стінок лотків.

6.3.3 Ремонт лотків виконують наступним чином:

- пробоїни в стінках і в днищі лотка усувають шляхом накладення заплаток з листового матеріалу: оцинкованої сталі товщиною від 1,0 мм, поліпропілену, полістиролу, полікарбонату товщиною від 1 мм до 3 мм і свердлять отвори під заклепки натяжної дії з кроком 50 мм і закріплюють заплатки алюмінієвими заклепками ø (4 х 16) мм.

6.3.4 Заміні підлягають лотки, що мають пошкодження, що порушують роботу водовідвідних споруд в цілому.

6.3.5 Демонтаж лотків виконують згідно з наступними правилами:

- демонтаж проводять від верхньої висотної позначки до нижньої;

- при демонтажі пошкодженого лотка для звільнення стиків, клейові шви допускається розривати із застосуванням стамески шириною не менше                      ніж 20 мм.

6.3.6 Монтаж нового лотка замість пошкодженого необхідно виконувати відповідно до 6.1.

 

7 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБІТ

  

7.1 При виконанні робіт по монтажу лотка із композитних матеріалів слід контролювати:

- наявність сертифікатів на матеріали і відповідність їм цих матеріалів;

- відхилення окремих розмірів хомутів і секцій лотка від проектних розмірів;

- якість кріплення секцій лотка до елементів мостової споруди і герметизація стиків лотків між собою;

- відповідність змонтованого поздовжнього водовідвідного лотка проектному поздовжньому похилу.

 

8 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ РОБІТ

  

8.1 Лотки зі склопластику за нормальних умов зберігання, монтажу та експлуатації не виділяють в навколишнє середовище токсичних речовин і не роблять шкідливого впливу на організм людини при безпосередньому контакті. Робота з ними не вимагає особливих заходів безпеки.

8.2 До роботи з виробами зі склопластику можуть допускатися особи не молодше 18 років, що попередньо пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, вступний інструктаж з техніки безпеки, пожежної безпеки.

8.3 При виконанні робіт по виготовленню і установці водовідвідного лотка слід дотримуватись вимог чинних нормативно - правових актів в охороні праці та пожежної безпеки згідно з  НПАОП 63.21-1.01 та                    НАПБ А.01.001.

8.4 Виробничі процеси мають відповідати вимогам безпеки відповідно до ГОСТ 12.3.002.

8.5 Пожежну безпеку на об'єктах будівництва і робочих місцях слід забезпечувати відповідно до вимог ГОСТ 12.1.004.

8.6 Виробниче обладнання, яке задіяне в процесі виготовлення та монтажу водовідвідного лотка з композитних матеріалів, має відповідати вимогам ДСТУ 7237, ГОСТ 12.2.003, ДСТУ ГОСТ 12.1.038. 

8.7 Вихідні матеріали за характером шкідливості та ступенем впливу на організм людини згідно з ГОСТ 12.1.007 мають відноситись до 4 класу.

8.8 Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони мають відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005, а гранично допустима концентрація пилу в робочій зоні допускається не більше ніж               2 мг/м3.

8.9 При проведенні робіт з монтажу секцій лотка з композитних матеріалів рівень шумового навантаження  має не перевищувати вимог ДСН 3.3.6.037. Контроль здійснюється згідно з ГОСТ 12.1.050.

8.10 Освітленість робочих місць слід забезпечити, дотримуючись вимог ДБН В.2.5-28.

8.11 Еквівалентні рівні загальної вібрації на робочих місцях мають не перевищувати 92 дБ у відповідності до вимог ДСН 3.3.6.039, контроль проводити згідно з МУ 3911.

8.12 Для індивідуального захисту при свердленні та різанні секцій лотків з композитних матеріалів необхідно використовувати респіратори фільтруючі згідно з ДСТУ ГОСТ 12.4.041, захисні окуляри в шкіряній оправі згідно з ГОСТ 12.4.013, а також виконувати правила особистої гігієни.

8.13 У місцях виконання робіт, а також поблизу місць складування лотків, забороняється розводити вогонь, зберігати легкозаймисті речовини.

8.14 Робочі місця і місця складування матеріалів повинні бути обладнані засобами пожежогасіння (водою, піском, кошмою тощо).

 

9 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

  

9.1 При використанні, транспортуванні і зберіганні лотків із склопластику не пред'являють спеціальних вимог до охорони навколишнього середовища.

9.2 При облаштуванні мостових споруд водовідвідними поздовжніми лотками композитних матеріалів вплив на довкілля визначають згідно з              ДСН 3.3.6-037 та з ДСН 3.3.6-039.

9.3 Всі відходи, що утворюються при монтажу секцій лотків з композитних матеріалів, слід зберігати в мішках і, за необхідності, вивозити до сховищ будівельного сміття. Поводження з відходами за  ГОСТ Р 52108.

9.4 Невикористані відходи виробництва підлягають утилізації, у разі неможливості утилізації відходи виробництва повинні збиратися і вивозитися в спеціально відведених місця поховання або на полігонах промислових відходів з дотриманням вимог санітарних правил і норм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  А  

(довідковий)  

                            

БІБЛІОГРАФІЯ

 

1  Р В.2.3-218-03450778-783:2011 Рекомендації з вибору та застосування технологічних схем відведення та очищення стоків з поверхні автомобільних доріг і штучних споруд

2  Експлуатація і реконструкція мостів / Н.Є. Страхова, В.О. Голубєв, П.М. Ковальов, В.В. Тодеріка. - К: 2002. - 408 с.

3  Мосты и сооружения на дорогах / П.М. Саламахин, О.В. Воля, Н.П. Лукин и др. М.: Транспорт, 1991. - 344 с.

4 ДМД 02191.2.011-2007 Рекомендации по ремонту и содержанию мостов. - Минск. - 2007. - 300с.

5 Пособие мастеру по эксплуатации автодорожных мостов. - Минск. - 2006. - 128 с.

6 Настанови з визначення технічного стану мостів / А.І. Лантух - Лященко, В.І. Кир`ян, П.М. Коваль та ін.. - К.: Логос, 2002. - 117 с.

7 Бойчук В.С. Довідник дорожника. - К.: Урожай, 2002. - 558 с.

8 Мости: конструкції та надійність / Й.Й. Лучко, П.М. Коваль,             М.М. Корнієв та ін. - Львів: Каменярі. - 2005. - 989 с.

9 Руководство по устройству дренажа на проезжей части мостовых сооружений. Союздорнии 1997г.

 

 

 

 Copyright© Научно-производственное предприятие "КРОК", 2007-2018