+38(056) 377-45-55
+38(044) 586-43-20
г. Днепр, пр. Александра Поля, 36, оф.1
г. Киев, ул. Бориспольская 9, корп.8 оф.318
Ми пропонуємо виключно те, на чому знаємося.
Українське є добре, і добре, що є!
 
Поиск по каталогу
 

 Системные строительные материалы для ремонта железобетонных конструкций. Схема. Подробнее 

 Системные строительные материалы для ремонта железобетонных конструкций. Схема.

 

 
ООО НПП "Крок"


+38(056) 377-45-55
+38(044) 586-43-20

Нормативные документы / ІНГІБІТОР КОРОЗІЇ ДЛЯ ЗАХИСТУ СТАЛЕВОЇ АРМАТУРИ

            ДКПП 23.64.10-00.00                                                  УКНД 91.100.99

  

                                                            

  

  

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник Голови Державного   агентства                                                                    автомобільних доріг                                                             України (Укравтодор) 

____________Є.В. Барах

"_____"___________2014 р.

  

інгібітор корозії

ДЛЯ ЗАХИСТУ СТАЛЕВОЇ АРМАТУРИ

  

ТЕХНІЧНІ  УМОВИ

  

ТУ У 23.6 - 37641918 - 284 :2014

(Дослідна партія у кількості 10 т)

  

ПОГОДЖЕНО

Міністерство охорони здоров'я України

Лист від   "24" жовтня 2014 р.

     № 05.03.02-07/65516

 

Уведено вперше

Дата надання чинності_____________

Чинні до_________________________

ПОГОДЖЕНО

Начальник Відділу інноваційного розвитку та кошторисного ціноутворення Державного агентства автомобільних доріг України

______________ А.О.Цинка

"_____"___________2014 р.

РОЗРОБЛЕНО

Директор з наукової роботи

НВП "КРОК"

____________Ю.Р.  Колесник

"_____"__________2014 р.

 

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник Управління експлуатаційного утримання доріг та безпеки руху

 ________________О.В. Федоренко

«_____»__________2014 р.

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу стандартизації

та метрології ДП «ДерждорНДІ»

_________________М.М. Стулій

«_____»__________2014 р.

 


 

  

                                              ЗМІСТ    

                                                                                                                     С.

                                                                                                          

  1  Сфера застосування..................................................................

3

  2  Нормативні посилання .........................................................

3

  3  Технічні вимоги......................................................................................                     

8

  4  Вимоги безпеки та охорони довкілля. Утилізування.....................

10

  5  Правила приймання...............................................................

14

  6  Методи контролювання.................................................................

15

  7  Транспортування та зберігання......................................................

16

  8   Настанови щодо застосування.................................................

17

  9  Гарантії виробника.................................................................................

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 

Ці технічні умови поширюються на дослідну партію, в кількості 10 т, на інгібітор корозії для захисту сталевої арматури (далі інгібітор), який призначений для нанесення методом обмазування, під час ремонту  на сталеву арматуру залізобетонних конструкцій, що оголилась, для  забезпечення її захисту від агресивного впливу навколишнього середовища і для підвищення  довговічності в автодорожніх залізобетонних конструкціях, спорудах та мостах.

Інгібітор - це  піщано - цементна суміш, що вміщує пластифікуючу і зміцнюючу полімерну добавку, а також хімічні речовини, які перешкоджають виникненню і розвитку корозії металу. Інгібітор при застосуванні розчиняється водою та наноситься на поверхню арматури у вигляді пасти перед процесом бетонування при ремонті.

Обов'язкові вимоги до інгібітору, що забезпечують безпеку для життя, здоров'я і майна населення, охорони довкілля, викладені в пункті 3.3 та розділі 4 цих технічних умов.

Інгібітор застосовують в усіх дорожньо - кліматичних зонах України згідно з  ДБН В.2.3-20 в інтервалі температур атмосферного повітря від 5 °C та вище.

Основними споживачами інгібітору є дорожньо - будівельні організації України. Приклад запису позначення інгібітору при замовленні та в іншій документації: Інгібітор корозії обмазувального типу для захисту сталевої арматури ТУ У 23.6-37641918-284:2014.

Ці технічні умови не можуть бути повністю, або частково відтворені, тиражовані і розповсюджені, як офіційне видання без дозволу Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор).

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

У цих технічних умовах є посилання на такі нормативні документи:

 

Закон України від 25.06.1991 № 1264-ХІІ

"Про охорону навколишнього природного середовища"

 

 

Наказ міністерства охорони здоров`я України від 21.05.2007  №246

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

НПАОП 0.00-1.04-07

Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання

НПАОП 0.00-4.01-08

 

 

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 40.1-1.32-01

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 63.21-3.03-08

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

НАПБ А.01.001-2004

Правила пожежної безпеки в Україні

ДБН А.3.2-2-2009

Охорона праці і промислова безпека у будівництві

ДБН В.1.4-1.01-97

СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97

СРББ. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.2.3-20:2008

Споруди транспорту.  Мости та труби
виконання та приймання робіт 

ДБН В.2.5-28:2006

Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-67:2013

Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН Г.1-4-95

Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві

ДСН 3.3.6.037-99

Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99

Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97

Державні санітарні норми по охороні атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДСанПіН 2.2.7.029-99

Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

 

ДСТУ 2296-93

Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2867-94

Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги

ДСТУ 3273-95

Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3413-96

Система сертифікації УкрСЕРПО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3498-96

 

Система сертифікації УкрСЕРПО. Бланки документів. Форма та опис

ДСТУ 4462.3.01: 2006

Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02: 2006

 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 7237:2011

Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ Б А.3.2-11: 2009

Роботи покрівельні і гідроізоляційні. Вимоги безпеки

ДСТУ Б А.3.2-12: 2009

 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-32-95

Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46: 2010

Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-126: 2011

Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-131: 2007

Будівельні матеріали. Пісок кварцовий. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-170: 2008

 

Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

ДСТУ  Б В.2.7-171: 2008

Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2008, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-175: 2008

Будівельні матеріали. Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах

ДСТУ Б В.2.7-214 : 2009

Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

ДСТУ Б В.2.7-273: 2011

Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови

ДСТУ  ГОСТ 12.1.012:2008

ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги

 

 

ДСТУ   ГОСТ 12.4.041:2006

ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б EN 196-7: 2010

Будівельні матеріали. Методи випробування цементу. Частина 7. Методи відбору та підготовки проб цементу (EN 196-7:2007, IDT)

ДСТУ EN 340-2001

Одяг спеціальний захисний. Загальні вимоги (EN 340:1993, IDT)

ДСТУ EN 529:2006

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Рекомендації щодо вибору, використання, догляду і обслуговування. Настанова (EN 529:2005, IDT)

ДСТУ ЕN 45014-2001

Загальні критерії щодо декларації постачальника про відповідність

ГОСТ 12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно - гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76

ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76

Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні  вимоги)

ГОСТ 12.1.050-86

ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76

ССТБ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи завантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

 

 

ГОСТ 12.4.012-83

ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих  местах. Технические требования (ССБП. Вібрація. Засоби  вимірювання і контролю вібрації на робочих місцях. Технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.013-85

ССБТ. Очки защитные. Общие  технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.029-76

Фартухи специальные. Технические условия (Фартухи спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.100-80

ССБТ. Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия (ССБП. Комбінезони чоловічі для захисту від нетоксичного пилу, механічних дій і загальних виробничих забруднень. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.103-83

ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 17.2.3.01-86

Охрана  природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 8429-77

Бура. Технические условия (Бура. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82

Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96

Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17811-78

Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия (Мішки поліетиленові для хімічної продукції. Технічні умови)

ГОСТ 24297-87

Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24597-81

Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно-штучних грузів. Основні параметри і розміри)

ГОСТ 26663-85

Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування із застосуванням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

СНиП 2.09.02-85

Производственные здания (Виробничі будівлі)

СП 1042-73

Организация технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Організація технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

МУ 4436-87

 

Измерение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (Вимірювання концентрації аерозолів переважно фіброгенної дії)

  

  

3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

  

3.1 Інгібітор повинен відповідати вимогам цих технічних умов та виготовлятися за технологічним регламентом, затвердженим у встановленому порядку. Виготовлення інгібітору здійснюється у змішувачах з примусовим перемішуванням.

3.2 Характеристика властивостей (показників) інгібітору.

Вимоги до інгібітору включають фізико - механічні властивості сумішей та розчинів на їх основі згідно з ДСТУ  Б В.2.7-126, ДСТУ Б В.2.7-171. Фізико - технічні показники інгібітору повинні бути забезпечені у віці 28 діб.

За фізико - механічними та фізико - хімічними характеристиками інгібітор повинен відповідати нормам, які зазначені у таблиці.

 

Таблиця 1 - Вимоги до інгібітору корозії для захисту сталевої арматури

 

 

Назва показника

Нормативне значення

Метод контролювання

Суміш інгібітору

 

1 Зовнішній вигляд

Сипкий полідисперсний продукт сірого кольору

Згідно з 5.6                  ДСТУ Б В.2.7-126

2 Щільність, кг/м3

1200, не менше

Згідно з  11.6               ДСТУ Б В.2.7-131

3 Крупність заповнювача, мм

2,5, не більше

Згідно з 5.5                 ДСТУ Б В.2.7-126

Розчинова суміш інгібітору

 

4 Термін придатності розчину, хв

60, не менше

Згідно з  11.2.14                ДСТУ Б В.2.7-126


Кінець таблиці 1

Розчин інгібітору

 

5 Границя міцності на стиск, МПа

30 не менше

Згідно з   11.2.11                      ДСТУ Б В.2.7-126

6 Границя міцності на згин, МПа

4,0 не менше

Згідно з   11.2.11                      ДСТУ Б В.2.7-126          

 

7 Усадка, мм/м

1,2 не більше

Згідно з  11.2.22                ДСТУ Б В.2.7-126

8 Водопоглинання, %

2,0 не більше

Згідно з  6                 ДСТУ Б В.2.7-170

9 Густина струму при потенціалі +300мВ, і мкА/см2

1,5 не більше

Згідно з Додатком Е

ДСТУ Б В.2.7-171

           

 

3.3 Вимоги до вихідних матеріалів

Матеріали, що використовують при приготуванні інгібітору, повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів, погоджених з органами Міністерства охорони здоров'я України:

- бура (Na2B4O7) згідно з ГОСТ 8429,

- оксид кремнію (SiO2) мікрокремнезем - Силохром, або сіпернат 22S,

- пісок кварцовий згідно з ДСТУ Б В.2.7-32,

- цемент ПЦ 500 згідно з ДСТУ Б В.2.7-46,

- вода згідно з ДСТУ Б В.2.7-273.

3.4 Розчинову суміш інгібітору готують згідно з розділом 5                                  ДСТУ Б В.2.7-175. Для виготовлення розчинової суміші інгібітору використовують воду згідно з ДСТУ Б В.2.7-273.

3.5 Маркування

3.5.1 Маркування тари (спожиткової і транспортної) з інгібітором транспортних пакетів виконують згідно з  ДСТУ Б В.2.7-126,  ГОСТ 14192,  з вказівкою:

на тарі споживчій:   

- назви підприємства - виробника, його товарний знак і адреса;

- назву та позначення цих технічних умов;

- номера  партії;

- дати виготовлення (число, місяць, рік);

- маси нетто, кг;

- умов збереження і гарантійного терміну збереження;

- маніпуляційний знак, або напис  «Оберігати від вологи» згідно з                        ГОСТ 14192;

на транспортних пакетах:

- назви підприємства - виробника, його товарний знак і адреса;

- маси брутто, кг;

- маси нетто одиниці спожиткової тари, кг;

- номера партії;

- дати виготовлення (місяць, рік);

- позначення цих технічних умов.

3.5.2 Маркувальні дані наносяться на тару з інгібітором за допомогою трафарету.

3.6 Пакування

3.6.1 Для пакування інгібітору використовують мішки із поліетиленової плівки згідно з  ГОСТ 17811. Після заповнення продукцією тара повинна бути щільно закрита передбаченими для цього способами.

3.6.2 Використані мішки із поліетиленової плівки знешкоджують як виробниче сміття відповідно до  ДСТУ 4462.3.01, ДСТУ 4462.3.02  і                        ДСанПіН 2.2.7.029.

3.6.3 Маса однієї пакувальної одиниці (брутто) може становити: для мішків - не більше 55 кг. 

 

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ. УТИЛІЗУВАННЯ

  

4.1 Приміщення повинні: відповідати вимогам ДСТУ 3273,                           ГОСТ 12.1.004, СНиП 2.09.02  бути обладнані припливно - витяжною вентиляцією згідно з ДБН В.2.5-67, ДСТУ Б А.3.2-12,  питною водою згідно з                       ДсанПіН 2.24-171, освітлені з урахуванням вимог ДБН В.2.5-28 і забезпечені первинними засобами пожежогасіння згідно з додатком № 3 до  НАПБ А.01.001.

4.2 Під час виробництва інгібітору, а також при його зберіганні, слід дотримуватись санітарних правил організації технологічних процесів і гігієнічних вимог до виробничого устаткування, що встановлені ДСТУ 3273, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002,  СП 1042.

Устаткування, комунікації, ємкості, кабелі, світильники, контрольно-вимірювальні прилади, що використовуються при виробництві інгібітору, за виконанням і ступенем захисту повинні відповідати зоні класу 2 згідно з                  НПАОП 40.1-1.32.

Устаткування, комунікації, ємкості повинні бути заземлені від статичної електрики згідно з ДСТУ 7237, ГОСТ 12.1.018, НПАОП 40.1-1.32.

4.3 Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати норм, що встановлені ГОСТ 12.1.003,  ДСН 3.3.6.037.

Контроль рівня шуму на робочих місцях повинен проводиться згідно з              ДСТУ 2867, ГОСТ 12.1.050.

4.4 Рівень вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати норми, встановлені згідно з ДСТУ ГОСТ 12.1.012,  ДСН 3.3.6.039.

Контроль рівня вібрації на робочих місцях повинен проводитись згідно з     ГОСТ 12.4.012.

4.5 Параметри мікроклімату повинні відповідати вимогам                                ДСН 3.3.6.042.

4.6 При застосуванні інгібітору необхідно дотримуватись вимог ДБН А.3.2-2,                      ДСТУ Б А.3.2-11, а також НАПБ А.01.001.

4.7 Під час виконання операцій, які супроводжуються виділенням речовин у вигляді пилу тощо та забруднюючих речовин, працівники забезпечуються спецодягом і спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 63.21-3.03 та у порядку, який визначається згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01. Необхідні засоби індивідуального захисту:

- протипиловим спецодягом за ГОСТ 12.4.100 із урахуванням вимог                     ДСТУ EN 340;

- засобами захисту ніг і рук - згідно  з ГОСТ 12.4.103;

- фартухами за ГОСТ 12.4.029;

- герметично-захисними окулярами за ГОСТ 12.4.013;

- засобами індивідуального захисту органів дихання - згідно з                           ДСТУ EN 529, НПАОП 0.00-1.04 і ДСТУ ГОСТ 12.4.041.

 

 

4.8 Клас небезпеки інгібітору не повинен перевищувати класів небезпеки вихідних компонентів.

 4.8.1 Під час приготування, використання та зберігання інгібітору у повітрі робочої зони може бути присутній пил цементу, його концентрація не повинна перевищувати 6 мг/м3 згідно з ГОСТ 12.1.005.

4.9 Контроль у повітрі робочої зони здійснюють згідно з  ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007 та згідно з МУ 4436. Періодичність контролю вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони - згідно з ГОСТ 12.1.005.

4.10 Концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони, які виділяються під час приготування та застосування інгібітору, не повинні перевищувати їх гранично допустимих концентрацій для повітря робочої зони згідно з ГОСТ 12.1.005.

4.11 Сумарна питома активність природних радіонуклідів у вихідних матеріалах і продукції не повинна перевищувати 740 Бк×кг-1 згідно з                           ДБН В.1.4-1.01.

Радіаційний контроль вихідних матеріалів, що використовують при приготуванні інгібітору виконується згідно з ДБН В.1.4-2.01.

4.12 До робіт, пов'язаних з виробництвом і застосуванням інгібітору, допускаються особи не молодші 18 років, що пройшли: попередній медичний огляд відповідно до вимог Міністерства охорони здоров'я України; професійну підготовку; вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної та електробезпеки.

Періодичність, порядок проведення інструктажів на робочих місцях і перевірки знань робітників з охорони праці та безпечного ведення процесів, повинні відповідати вимогам НПАОП 0.00 - 4.12, затверджено Держнаглядом охорони праці України від 26.01.05 за № 15.

Медичні огляди осіб, зайнятих на виробництві і застосуванні інгібітору, необхідно проводити згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», який затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246.

У разі зміни технології виробництва і застосування інгібітору, заміні матеріалів, устаткування, зміни умов праці, а також у випадку порушення вимог безпеки, усі працюючі повинні проходити позаплановий інструктаж із записом у журналі реєстрації перевірки знань працівників з безпечного ведення технологічного процесу.

4.13  Під час виготовлення і застосування інгібітору заходи з охорони довкілля повинні відповідати вимогам Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та вимогам ГОСТ 12.1.007.

 Контроль за дотриманням гранично допустимих викидів (ГДВ) у атмосферу під час виготовлення інгібітору і навантажувально-розвантажувальних робіт треба виконувати відповідно до ГОСТ 17.2.3.02  і ДСП-201.

 Відходи, отримані під час виготовлення інгібітору, використовують повторно або знешкоджують як виробниче сміття відповідно до                          ДСТУ 4462.3.01, ДСТУ 4462.3.02  і  ДСанПіН 2.2.7.029.

4.14 Викиди в атмосферу шкідливих речовин при виробництві інгібітору не повинні перевищувати норм, установлених ГОСТ 17.2.3.02 і ДСП 201.

Контроль за вмістом шкідливих речовин в атмосфері здійснюють згідно з ГОСТ 17.2.3.01.

4.15 Технологічні стічні  води у виробничому процесі відсутні.

 

 

 

5 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

  

5.1 В процесі виготовлення дослідної партії інгібітору відпрацьовують технологію виготовлення. Інгібітор приймають партіями.

Партією вважається кількість інгібітору, виготовленого з тих самих компонентів за один технологічний цикл та супроводжується одним документом про відповідність згідно з ДСТУ 3498 або ДСТУ EN 45014.

Маса  однієї партії інгібітору повинна бути не менше ніж 500 кг.

5.2 Для перевірки якості інгібітору, його пакування, правильності маркування, маси брутто і нетто  проводять приймально - здавальні, періодичні випробування.

5.2.1 Приймально - здавальним випробування піддають кожну партію інгібітору за  пунктами 1 - 3  таблиці 1 цих технічних умов.

5.2.2 Періодичні випробування інгібітору за пунктами 1 - 9 таблиці 1 цих технічних умов проводять не рідше, ніж один раз на рік.

Періодичні випробування за пунктами 1 - 9 таблиці 1 цих технічних умов проводять при постановці продукції на виробництво, при зміні технології виготовлення, а також за вимогою споживача.  Відповідність властивостей інгібітору вимогам цих технічних умов гарантується і забезпечується виробником через дотримання рецептури і технологічних параметрів виробництва.

Періодичні випробування проводять не рідше одного разу на рік.

5.3 Замовник має право проводити випробування інгібітору на відповідність вимогам цих технічних умов, дотримуючись зазначеного нижче порядку відбору проб  і застосовуючи методи випробувань, що наведені в розділі 6.

5.4 Для проведення випробувань від партії інгібітору відбирають випадковою вибіркою визначену кількість пакувальних одиниць. Обсяг вибірки інгібітору, упакованого в тару, установлюють згідно з  ДСТУ Б В.2.7-126.

5.5 При отриманні незадовільних результатів випробувань хоча б по одному з показників, проводять повторні випробування цього показника на подвоєній вибірці проби інгібітору. Результати повторних випробувань є остаточними, і поширюються на всю партію. При отриманні незадовільних результатів повторних випробувань партія інгібітору бракується і утилізується згідно з ДСанПіН 2.2.7.029.

5.6 Вхідний контроль вихідних матеріалів проводиться відповідно до вимог ГОСТ 24297 за переліками продукції, що підлягають вхідному контролю, який затверджено у встановленому порядку і є чинним на підприємстві - виробнику .

5.7 Вимоги безпеки розділу 4 перевіряють у процесі підготовки і освоєння виробництва.

 

6 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

 

6.1 Відбір проб

6.1.1 Проби відбирають згідно з ДСТУ Б EN 196-7.

Перед відбором проби інгібітор, що знаходиться в тарі, ретельно перемішують.

Для відбору точкових проб використовують гвинтоподібні щупи згідно з ДСТУ Б EN 196-7.

Об'єднану (середню) пробу одержують перемішуванням рівних кількостей не менше ніж 10 точкових проб. Маса об'єднаної проби повинна бути:

- під час проведення приймально-здавальних випробувань - кг, 0,5 не менше;

- під час проведення періодичних випробувань - кг, 1,5 не менше.

6.2 Визначення зовнішнього вигляду проводять  візуально згідно з                     5.6  ДСТУ Б В.2.7-126.

6.3 Визначення щільності проводять згідно з 11.6  ДСТУ Б В.2.7-131.

6.4 Визначення крупності заповнювача проводять згідно з 5.5                             ДСТУ Б В.2.7-126.

6.5 Визначення терміну придатності розчину проводять згідно з 5.5                 ДСТУ Б В.2.7-126.

6.6 Визначення границі міцності на стиск та на згин проводять згідно з 11.2.11  ДСТУ Б В.2.7-126.

6.7 Визначення водопоглинання проводять згідно з 6 ДСТУ Б В.2.7-170.

6.8 Визначення густини струму проводять згідно з Додатком Е                                ДСТУ Б В.2.7-171.

6.9 Визначення усадки проводять згідно з 11.2.22 ДСТУ Б В.2.7-126.

 

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

  

7.1 Інгібітор у тарі, закритій герметично, транспортують у критих транспортних засобах усіма видами транспорту за  температури не нижче ніж мінус  25 °С і не вище ніж плюс 35 °С у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту, а також відповідно до вимог                 ДБН Г.1-4, НАПБ А.01.001.

7.2 Тара може бути сформована в транспортні пакети відповідно до вимог ГОСТ 24597,  ГОСТ 26663.

7.3 При навантаженні та розвантаженні інгібітору, що упакований у тару в транспортний засіб, треба дотримуватись  вимог ГОСТ 12.3.009.

7.4 Інгібітор в тарі, закритій герметично, зберігають у сухому провітрюваному приміщенні за температури не нижче ніж мінус 25 °С згідно з   ДБН Г.1-4, НАПБ А.01.001.

7.5 При транспортуванні і зберіганні інгібітору треба уникати контактів з речовинами, що можуть викликати ушкодження тари чи погіршення його властивостей.

7.6 На робочих місцях інгібітор зберігають у закритій тарі виробника, в кількості, що не перевищує змінної потреби, в штабелях за температури не нижче ніж мінус 25 °C.

 

 

 

 

 

8 НАСТАНОВИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

  

8.1 Роботи з інгібітором  виконують за температури  не нижче ніж плюс 5 оС.

8.2  При роботі з інгібітором треба виконувати вимоги, що встановлені                  ДБН А.3.2-2,  ДСТУ Б А.3.2-11, НАПБ А.01.001.

 

9 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

  

9.1 Підприємство - виробник гарантує відповідність інгібітору вимогам цих технічних умов при дотриманні споживачем правил транспортування, зберігання і застосування, встановлених цими технічними умовами.

9.2 Гарантійний термін зберігання  інгібітору 6 місяців з дати виготовлення.

9.3 По закінченню гарантійного терміну зберігання інгібітор може бути використаний лише після попередньої перевірки його властивостей на відповідність вимогам цих технічних умов.

9.4 При відповідності властивостей інгібітору вимогам цих технічних умов його використовують за призначенням згідно цих технічних умов. В іншому випадку його утилізують згідно з ДСанПіН 2.2.7.029.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРКУШ ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ЗМІН ТЕХНІЧНИХ УМОВ

Номер зміни

 

Номери сторінок

Усього сторінок після внесення зміни

Інформація про надходження зміни (номер супровідного листа)

Підпис особи, що внесла зміну

Прізвище цієї особи і дата внесення зміни

 

замінених

долучених

вилучених

змінених

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright© Научно-производственное предприятие "КРОК", 2007-2018