+38(056) 377-45-55
+38(044) 586-43-20
г. Днепр, пр. Александра Поля, 36, оф.1
г. Киев, ул. Бориспольская 9, корп.8 оф.318
Ми пропонуємо виключно те, на чому знаємося.
Українське є добре, і добре, що є!
 
Поиск по каталогу
 

 Системные строительные материалы для ремонта железобетонных конструкций. Схема. Подробнее 

 Системные строительные материалы для ремонта железобетонных конструкций. Схема.

 

 
ООО НПП "Крок"


+38(056) 377-45-55
+38(044) 586-43-20

Материалы для обустройства... / Рекомендації по застосуванню "СІЛОН" - Гидроизоляция сооружений

ДЕРЖАВНА  СЛУЖБА  АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГУКРАЇНИ  

(УКРАВТОДОР)

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРОК"

(НВП "КРОК")

  

 УЗГОДЖЕНО

Заступник директора

НДІ БВ Держбуд України

 

_________________С.В. Романов

 

"___"_________________2003 р.

Рекомендовано

 

Науково-технічною радою Державною службою автомобільних доріг Укрїани

(УКРАВТОДОР)

Протокол від                     №

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

(тимчасові)

по улаштуванню та ремонту гідроізоляції штучних споруд, будівель силіконовими композиціями "Сілон"

  

УЗГОДЖЕНО

РОЗРОБЛЕНО

Начальник Управління

науково - технічної

політики УКРАВТОДОРУ

 

_____________Є.Д.Прусенко

"___"____________2003 р

Генеральний директор НВП „КРОК"

 

____________________В.Е. Зема

"_____"____________2003 р.

УЗГОДЖЕНО

Начальник управління Автомобільних доріг УКРАВТОДОРУ

 

_______________О.В. Сухоносов

"_____"____________2003 р.

 

Завідуючий відділом покрівельих, гідроізоляційних і герметизаційних робіт НДІ БВ Держбуду України

 

 

_____________________А.П.Баглай

"_____"____________2003 р.

 

УЗГОДЖЕНО

Начальник відділу УДВТП „Укрдортехнологія"

(головний метролог

УКРАВТОДОРУ)

 

_______________Т.В.Хрипушина

"______"____________2003 р.

 

Директор з наукової роботи

НВП "КРОК"

 

________________Ю.Р.Колесник

"_____"____________2003 р.

 

 

  

м. Київ

  

Зміст

Нормативні посилання

Загальна частина

Характеристика матеріалів "Сілон"

Конструктивні рішення

Норми витрат

Технологія виконання робіт

Контроль якості

Заходи з охорони праці при виконання робіт з композиціями "Сілон"

 Додаток: А Приклади конструктивних рішень

Додаток: Б Бібліографічні дані

 

 

Однією з найважливіших проблем у транспортному будівництві є під­вищення довговічності будівель, які зводяться і реконструюються, та зни­ження витрат на їх поточний і капітальний ремонт. Головною складовою підвищення їх довговічності є штучних споруд від руйнівного впливу води, розчинів солей, кислих газів.

При порушенні гідроізоляції вода, розчини солей та кислі гази проникають в бетонну або залізобетонну конструкцію, взаємодіють із складовими цементного каменю, викликають їх надійна атмосферостійка гідроізоля­ція, яка остаточно забезпечує захист елементів корозію, а також корозію арматури залізобетонних конструкцій, в результаті чого зменшується міцність та експлуатаційна надійність споруди .

Руйнівний вплив на бетон штучних споруд створює поперемінне заморожування та відтавання води при порушенні гідроізоляції. Вода, що замерзає у пористій структурі матеріалу конструкції, переходить до твердої фази - лід зі збільшенням в об'ємі, що створює тиск понад 200 МПа. Під впливом та­ких внутрішніх тисків руйнуються навіть найміцніші породи каменю.

Таким чином, вивчення проблеми впливу вологи на залізобетонні вироби та улаштування надійної гідроізоляції зроблять можливим збільшити термін експлуатації споруд у транспортному будівництві. Крім того, слід враховувати, що покрівельні та гідроізоляційні покриття будівельних елементів транспортних споруд знаходяться у важких (атмосферні, гідротехнічні та механічні) умовах  експлуатації, в першу чергу - це знакоперемінні та динамічні впливи. Відомо, що традиційні покрівельні та гідроізоля­ційні матеріали не є достатньо довговічними та надійними щодо герметичності споруд.

Сьогодні у будівництві застосувється значний спектр новітніх гідроізоляційних матеріалів, серед яких найбільш довговічними є полі­мерні мастики гідроізоляційного призначення "Сілон". На відміну від відо­мих гідроізолюючих мастик композиції "Сілон" виготовлені на основі силоксанових каучуків, які мають високі водовідштовхуючі (гідрофобні) власти­вості, стійкість до впливу сонячного ультрафіолета, водних розчинів солей і кислот, які зберігають свою еластичність в діапазоні температур від мінус 60°С до плюс 230°С.

Ці гідроізоляційні композиції утворюють суцільний водонепроникнений шар на поверхні конструкції, яка ізолюється, та мають складові, що проникають достатньо глибоко в пори конструкційного матеріалу, утворюючи на стінках пор і капілярів надтонкі водовідштовхуючі плівки, тим самим значно посилюють гідроізоляційний ефект.

 

 1 Нормативні посилання

В цих Рекомендаціях надані посилання на такі нормативні документи:                                                        

 

 • ДСТУ Б В.2.7-79-98 "Мастики гідроізоляційні бутилкаучукові та бітумно-бутилкаучукові. Технічні умови;

 

 • ГОСТ 3134-78 Уайт-спирит. Технические условия;

 

 • ГОСТ 9980.5-86 Материалы лакокрасочные. Транспортировка и хранение;

 

 • ГОСТ 19170-201 Стекловолокно. Ткань конструкционного назначения. Технические условия;

 

 • ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування в будівництві

 

 • СНиП 2.03.11-85 "Зашита строительных конструкций от коррозии";

 

 • СНиП 3.04.03-85 "Зашита строительных конструкцй и сооружений от коррозии";

 

 • ВБН В.2.3-218-003-97 "Споруди транспорту. Технологія ремонту та влаштування гідроізоляції проїжджої частини залізобетонних автодорожніх мостів і шляхопроводів із застосуванням полімерних матеріалів та водонепроникного бетону";

 

 • ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами);

 

 • СП 1042-73 Организация технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию;

 

 • ТУ У В.7-24.1-31911658-001-2002 Суміші "Сілол".Технічні умови;

 

 • ТУ У В 2.7-24.1-31911658-002-2002 Полімерні композиції "Сілон". Технічні умови;

 

 • НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні Сборник.

 2 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

2.1 Ці Рекомендації поширюються на виготовлення дослідних по­криттів при влаштуванні та ремонті гідроізоляцій і покрівель у транспорт­ному будівництві, при спорудженні та реконструкції штучних споруд, а та­кож у промисловому, громадському, житловому будівництві із застосуван­ням двоспакованих мастик на основі силіконових каучуків «Сілон-201» і «Сілон-203» згідно з ТУ У В 2.7-24.1-31911658-002.

2.2 В цих Рекомендаціях розглянуті заходи з влаштування фарбувальних гідроізоляційних покриттів, які наносяться у вигляді тонких плівок загаль­ною товщиною до 1,0 мм, і мастичні покриття, які наносяться у декілька ша­рів загальною товщиною від 1,5 до 6,0 мм.

2.3. Гідроізолюючі полімерні композиції на основі силіконових каучуків (далі композиції) вигідно відрізняються від інших гідроізоляційних матеріалів високою атмосферо-стійкістю та довговічністю.

Важливою особливістю цих композицій є можливість виго­товлення робочого гідроізоляційного складу безпосередньо на робочому місці в межах транспортної

споруди, яка, як правило, значно віддалена від бази будівельної організації. Композиція може бути приготована на місці використання і при цьому не треба енергоємного об­ладнання.

2.4 Композиції "Сілон-201" і "Сілон-203" згідно з ТУ У В 2.7-24.1-31911658-002 поставляють на об'єкти у вигляді паст і затверджувача. Перед використанням на робочому місці в пасту додається затверджувач, та ретельно змішується. Готову ком­позицію наносять на поверхню, що захищається, де  відбувається її затвердження.

Час затвердження залежить від температури і вологості навколишнього середовища і точності співвідношення дозування складових композицій.

За бажанням замовника гідроізоляційним покриттям можна надати будь-який колір, що може значно підвищити їх кольорове оформлення.

2.5 Завдяки високим гідроізоляційним властивостям, еластичності та атмосферостійкості влаштування дослідних покриттів на основі композицій "Сілон-201" і "Сілон-203" згідно з ТУ У В 2.7-24.1-31911658-002 можуть бути застосовані на багатьох об'єктах, включаючи:

 

 • мастиковий гідроізоляційний килим зовнішніх поверхонь підземних частин будівель, штучних споруд у транспортному будівництві, зовнішньої поверхні берегових опор, гідрозахисту вантів та їх анкерних кріплень (вантових вузлів)висячих металевих конструкцій, зовнішніх поверхонь наземних та підземних пішохідних переходів, огороджуючих конст­рукцій резервуарів і басейнів з технічною водою;

 

 • зміцнювання покрівельного килима при поточному або капітальному ремонті будівель, штучних споруд транспортного призначення по існуючому рубероїдному та бітумінозному мастиковому килиму;

 

 • зміцнювання гідроізоляційного килима підземних частин будівель і штучних споруд транспортного призначення при поточному і капі­тальному ремонті;

 

 • влаштування мастикового покрівельного килима плоских і малонахилених покриттів будівель;

 

 • герметизація та гідроізоляція водовідвідних та водопропускних труб;

 

 • фарбувальне декоративне покриття гідрозахисного призначення поверхні несучих залізобетонних конструкцій штучних транспорт­них споруд, які зазнають атмосферного впливу;

 

 • композиції „Сілон" згідно з ТУ У В 2.7-24.1-31911658-002 можуть бути нанесені на підкладки (основи): піщано-цементні стяжки, бетон, збірний залізобетон, цегла, шифер, дерево, скло, метал.

Не рекомендується застосовувати композиції "Сілон" згідно з ТУ У В 2.7-24.1-31911658-002 без попереднього випробовування та узгодження з розробником при виконані таких робіт:

 

 • влаштування і ремонт гідроізоляцій негативного типу (тобто такої, що працює на відрив);

 

 • влаштування мастикових гідроізоляцій підземних частин будівель без захисних шарів, на поверхню яких діють зсувні або розтягуючи зусилля вищі, ніж 0,2 МПа;

 

 • влаштування мастикових і фарбувальних гідроізоляцій будівельних конструкцій, які підлягають впливу органічних розчинників;

 

 • влаштування мастикової гідроізоляції по нежорстким основам (насипний грану­льований шлак, насипний керамзит і перліт, мінвата та шлаковата і т.ін.).

Галузь застосування композицій "Сілон" згідно з ТУ У В 2.7-24.1-31911658-002 буде розширюватися з накопиченням досвіду їх застосування на різних об`єктах.

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРІАЛІВ "Сілон"

3.1 Для влаштування гідроізоляційних шарів застосовують композиції "Сілон-201" та "Сілон-203" згідно з ТУ У В.2.7-24.1-31911658-002.

Для зміцнення гідроізоляційного шару застосовують склотканини марок ТСТ-6, ТСТ-9, Т-11, 33-200; СС-1; СС-2, ССК-100 згідно з ГОСТ 19170 та їх аналоги за діючою в Україні нормативною документацією.

Розчинник уайт-спіріт згідно з ГОСТ 3134 використовують для приго­тування першого шару покриття  шляхом розведення в заданому співвідношенні згідно з п. 6.4 цих Рекомендацій, композицій "Сілон-201" і "Сілон-203" згідно з ТУ У В 2.7-24.1-31911658-002.

Суміш "Сілол А" згідно з ТУ У В.2.7-24.1-31911658-001 використовують для грунтовання поверхні під час застосування гідроізолюючей композиції "Сілон"

3.2 Композиції "Сілон-201" і "Сілон-203" згідно з ТУ У В 2.7-24.1-31911658-002 постачають спо­живачу у вигляді двох частин: композиційна складова (паста) та затверджувальна складова (затверджувач).

Композиційні складові "Сілона-201" і "Сілона-203" згідно з ТУ У В 2.7-24.1-31911658-002 перед змішуванням спочатку потрібно ретельно перемішати до повної однорідності по всьому об'єму вручну або механічним способом.

Змішування двох частин виконують на місці споживання у будь-якому змішувальному обладнанні або вручну у співвідношенні 100:5 за масою.

3.3 Готові композиції "Сілон-201" і "Сілон-203" повинні відповідати ТУ У В.2.7-24.1-31911658-002.

Готовність композицій "Сілон-201" і "Сілон-203" згідно з ТУ У В 2.7-24.1-31911658-002 перевіряється по вмісту масової частки нелетких (не менше 75%) та життєздатності при температурі (20±5)С не менше 1 години.

Визначення вмісту масової долі нелетких і життєздатності згідно з 5.11 та 5.12 ТУ У В.2.7-24.1-31911658-002.

Готові затверділі покриття на основі "Сілона-201" і "Сілона-203" згідно з ТУ У В 2.7-24.1-31911658-002 повинні відповідати вимогам, наведеним в таблиці 1.

Покриття на основі композицій "Сілон-201" і "Сілон-203" повинні витримувати випробування на гнучкість. При випробуванні зразка покриття на брусі з

 закругленням радіусом 5,0 мм при температурі мінус 30°С на поверхні зразків не повинно бути тріщин і розломів.

Таблиця 1.    Основні характеристики покриттів

Найменування показника

Сілон-201

Сілон-203

Умовна міцність в момент розриву, МПа, не менше

0,6

0,6

Відносне подовження в момент розриву, %, не менше

150

80

Міцність зчеплення з бетоном, МПа, не менше

0,2

0,2

Водопоглинання за 24 год, %  не більше

2

2

Модуль пружності, МПа, не менше

5

5

Покриття повинні бути водонепроникненими. При тиску 0,03 МПа на протягом не менше 10 хвилин на поверхні зразка не повинно бути ознак про­тікання води.

Покриття на основі "Сілона-201" і "Сілона-203" повинні бути тепло­стійкими. При випробуванні при температурі 75°С на поверхні зразків не повинно бути здуттів і підтікань.

3.4 Композиції "Сілон-201" і "Сілон-203" згідно з п. 2.7.1 ТУ У В 2.7-24.1-31911658-002 постачаються у герметично-зачиненій металевій тарі (бочки, бідони, барабани, фляги). На кожне тарне місце наклеюють етикетку з позначкою:

 • найменування підприємства-виробника, його товарний знак і адреса;
 • найменування композиції;
 • дати виготовлення (число, місяць, рік);
 • гарантійного терміну зберігання;
 • маси тарного місця.

На етикетці повинні бути написи "Берегти від нагрівання", "Берегти від вологи", "Герметична упаковка", "Вогненебезпечне".

3.5 Композиції "Сілон-201" і "Сілон-203" згідно з ТУ У В 2.7-24.1-31911658-002 транспортують всіма засобами транспорту в герметично-зачиненій тарі при температурі не нижче, ніж мінус 20°С, і не вище, ніж плюс 35°С, згідно з ГОСТ 9980, ДБН Г.1-4, НАПБА.01.001.

3.6 Композиції повинні зберігатися в приміщеннях, обладнаних вен­тиляцією. При зберіганні композиції повинні бути захищені від прямого впливу сонячних променів.

3.7 Підприємство-виробник гарантує відповідність композицій вимо­гам ТУ при дотриманні споживачем умов транспортування і зберігання, встановлених ТУ У В.2.7-24.1-31911658-002.

Гарантійний термін зберігання композицій "Сілон-201" і "Сілон-203" складає один рік з дня виготовлення.

По закінченню гарантійного терміну зберігання композиції перед вико­ристанням повинні бути перевірені на відповідність вимогам ТУ У В 2.7-24.1-31911658-002 і при отри­манні позитивних результатів можуть бути використані за призначенням.

   4 КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ

4.1 При прийнятті технічних рішень по влаштуванню і ремонту гідро­ізоляцій штучних споруд транспортного будівництва, гідроізоляцій та по­крівель транспортних споруд, гідроізоляцій і споруд житлово-цивільного і промислового призначення слід керуватися вимогами СНиП 2.03.11, ВБН В.2.3-218-003, згідно з технологічними процесами, що викладені в «Инструкции по устройству гидроизоляций транспортних сооружений».

4.2 Гідроізоляції будівельних конструкцій штучних споруд

Фарбувальну гідроізоляцію передбачають влаштовувати двома шарами композиції "Сілон-201", "Сілон-203" згідно з ТУ У В 2.7-24.1-31911658-002 , де перший шар полімерної композиції розведен в загальному співвідношенні в уайт-спиріте, другий  шар композиції  з загальною товщиною 0,5... 0,7 мм по обґрунтованій поверхні.

Мастикову гідроізоляцію передбачають влаштовувати трьома шарами указаних композицій, де перший шар полімерної композиції розведен в загальному співвідношенні в уайт-спиріте, та двома шарами полімерної композиції с загальною товщиною  0,5... 1,0 мм кожний з одним шаром армування рулонною скло-сіткою по обґрунтованій поверхні (Рисунок 1, Додаток А).

Основою під гідроізоляцію служить поверхня збірного залізобетону або піщано-цементної стяжки міцністю В-10, вологістю не більше, ніж 8%.

4.3 Гідроізоляції будівельних конструкцій транспортних споруд

Фарбувальну гідроізоляцію надземних частин будівель і підземних частин будівель глибиною до 5 м при відсутності гідростатичного тиску пе­редбачають трьома шарами композиції "Сілон-201", "Сілон-203" згідно з ТУ У В 2.7-24.1-31911658-002 товщиною 0,7... 1,0 мм по обґрунтованій поверхні.

Мастикову гідроізоляцію підземних частин будівель на глибині до 10 м з боку дії гідростатичного тиску ґрунтових вод передбачають трьома шарами указаних композицій де перший шар полімерної композиції розведен в загальному

співвідношенні в уайт-спиріте, та двома шарами полімерної композиції товщиною 1,0... 1,5 мм кожний  з одним шаром армування ру­лонною склосіткою по обґрунтованій поверхні з захисним шаром із бетонної стяжки на горизонтальних поверхнях і притискних бетонних стінок на вер­тикальних поверхнях (Рисунок 2, Додаток А).

Основою під гідроізоляцію служить поверхня збірного залізобетону або піщано-цементної стяжки міцністю не менше, ніж В-10, вологістю не біль­ше, ніж 8%.

Передбачається укладання шару гарячого асфальтобетону безпосеред­ньо на затверділу гідроізоляційну мастику.

4.4 Гідроізоляції будівельних конструкцій житлово-цивільних і промислових споруд

Фарбувальну гідроізоляцію надземних частин будівель і підземних частин глибиною до 5 м при відсутності гідростатичного тиску передбача­ють двома шарами композиції "Сілон" де перший шар полімерної композиції розведен в загальному співвідношенні в уайт-спиріте, товщиною 0,5... 0,7 мм по обґрунтованій поверхні.

Мастикову гідроізоляцію підземних частин будівель на глибині до 10 м з боку дії гідростатичного тиску ґрунтових вод передбачають трьома шарами композиції "Сілон" товщиною 1,3...1,5 мм ,де перший шар полімерної композиції розведен в загальному співвідношенні в уайт-спиріте, з одним шаром армування рулонною склосіткою по обґрунтованій поверхні з захисним шаром із бетонної стяжки на горизонтальних поверхнях і притискних монолітних бетонних стінок на вертикальних поверхнях.

Мастикову гідроізоляцію конструкцій при наявності гідростатичного тиску необхідно виконувати з боку гідростатичного тиску і вище його мак­симального рівня не менше, ніж на 0,5 м; вище цього рівня конструкції ізо­люються також від капілярного підсосу вологи (фарбувальна гідроізоляція).

Основою під мастикову гідроізоляцію служить поверхня збірного залізо­бетону, азбестоцементу, цементної штукатурки, піщано-цементної стяжки з міцністю В-7,5 і вологістю не більше, ніж 8%.

4.5 Покрівлі будівель житлово-цивільного і промислового призначення

Мастикову покрівлю будівель загального призначення слід влаштовувати у відповідності показників, що наведені в таблиці 2 цих Рекомендацій.

Основою під мастичний покрівельний килим служить поверхня збірного залізобетону, азбестоцементу, піщано-цементної стяжки з міцністю на менше, ніж В-7,5, і вологістю не більше, ніж 8%.

  

Таблиця 2. Конструктивні рішення мастикових покрівель з композицій "Сілон"                              

Нахил %

Основний покрівельний килим

Захисний шар

0...1,5

Три шари композиції з су­цільною армуючою склосіткою з за­гальною товщиною шарів  до4,0... 4,5 мм, по шару ґрунтовки сумішшю "Сілол А"

Декоративний світло відбиваючий шар композиції (якщо передбачено).

1,5...2,5

Два шари композиції з су­цільною армуючою склосіткою з за­гальною товщиною шарів до 2,6... 4,0 мм, по шару ґрунтовки сумішшю "Сілол А"

"Те саме"

2,5...10,0

Два шари композиції з за­гальною товщиною шарів  до 2,2... 3,0 мм, по шару ґрунтовки сумішшю "Сілол А"

"-"

10,0...25,0

Один шар композиції тов­щиною  до 1,5... 1,7 мм, по     шару  ґрунтов­ки     сумішшю "Сілол А"

"-"

4.6 Ремонт покрівель і гідроізоляцій

Технічні рішення ремонту рулонних і мастикових покрівель із застосу­ванням гідроізоляційних композицій "Сілон" приймають на основі даних обстеження технічного стану існуючого покрівельного килима.

При плануванні робіт по відновленню існуючої покрівлі у великій мірі слід використовувати існуючий рубероїдний килим. Існуючий рулонний килим підлягає зняттю тільки в тому випадку, якщо ушкодження поверхні покрівлі досягає 70% і більше всієї площі, а також у випадку повного воло­гонасичення всіх шарів рулонного покрівельного килима. Кількість і товщину шарів приймають у відповідності з даними таблиці 2.

Конструктивні рішення відновлення герметичності гідроізоляцій буді­вельних конструкцій із застосуванням композицій гідроізоляційного призна­чення "Cілон" приймаються після розкриття існуючої гідроізоляції та її обстеження і включають чотири основних заходи: очищення існу­ючої гідроізоляції від захисних стінок і шарів, відновлення властивостей герметичності існуючої гідроізоляції, нанесення додаткових гідроізоляцій­них шарів з композиції "Cілон", улаштування захисного шару або стінки.

 Кількість шарів і їх товщину приймають згідно з 4.2, 4.3, 4.4 цих Рекомендацій. Існуюча гідроізоляція підлягає зняттю тільки в тому випадку, якщо ушкодження поверхні гідроізоляції досягає 70% і більше всієї площі. При наявності ушкоджень шар існуючої гідроізоляції не входить у склад мастикового гідроізоляційного килима.

  5 НОРМИ ВИТРАТ

 5.1 Після обрання конструктивного рішення з влаштування гідроізоляції (розділ 4), на основі норм витрат, визначають необхідну кількість основних та допоміжних матеріалів (дивись таблицю 3).

 

6 ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

6.1 Технологія влаштування та ремонту покрівель і гідроізоляцій із застосуванням композицій "Сілон" передбачає такі технологічні процеси:

 • очищення і підготовлення поверхні;
 • грунтовання поверхні сумішшю "Сілол А"
 • приготування робочого складу композиції "Сілон" згідно з ТУ У В 2.7-24.1-31911658-002;
 • нанесення на поверхню, що гідроізолюється, композиції "Сілон";

6.2 До початку робіт по влаштуванню або ремонту покрівельного або гідроізоляційного килима повинні бути завезені на об'єкт всі необхідні ма­теріали, встановлений пожежний щит, отриман допуск на проведення робіт з горючими матеріалами, проінструктована та навчена ланка робітни­ків правилам та способам поводження з новим матеріалом "Сілон".

6.3 Підготовка поверхні покрівлі або гідроізоляції під ґрунтування й укладання композиції включає очищення поверхні від сміття, бруду та пилу; видалення жирових плям; вирівнювання поверхні основи піщано-цементної розчином (при необхідності) для забезпечення водостоку. Жи­рові плями на основі покрівлі видаляють розчинником.

6.4 Грунтовання поверхні сумішшю  "Сілол А" виконується в відповідністі з "Рекомендаціями з підвищення атмосферостійкості дорожньо-будівельних матеріалів і конструкцій поверхневою обробкою захисними сумішами "Сілол" .Рекомендується наносити один шар суміші з розрахунку 100 мл на 1м поверхні.

6.4 Перший шар полімерної композиції готують шляхом перемішування компо­зиції з розчинником (уайт-спіріт), безпосередньо у відрі, за допомогою дриля з насадкою або іншим механічним приладом. Для приготування першого шару береться паста, затверджувач у відношенні 100:5 і розчинник у відношенні від 1:1 до 1:2 (для дрібнопористого матеріалу основи). Зберігання першого шару полімерної композиції дозволяється тільки в герме­тичній тарі (наприклад, в алюмінієвих або жестяних бідонах, які забезпечені прокладками з гуми). Не слід допускати попадання води, що може привести її у непридатність. Готові робочі партії ґрун­товки варто використати протягом однієї години.

Таблиця 2.    Норми витрат матеріалів при влаштуванні 100 м2 гідроізоляції

Найменування матеріалів

Сілон - 201

Сілон - 203

Стікло-сітка, м2

паста, кг

затвер-джувач, кг

уайтспиріт, л

паста, кг

затвер-джувач, кг

уайтспиріт, л

1

Ґрунтовий шар з суміші "Сілол А"

10

-

-

10

-

-

-

2

Витрати матеріалу   під час формування першого шару

47,5

2,5

50

65

3,25

31,75

 

3

Витрати матеріалів при формувані затвердженого шару, товщиною (мм):

- 0,5

- 1,0

 

 

50,0

100,0

 

 

2,5

2,5

 

 

-

-

 

 

65,0

130,0

 

 

3,75

6,5

 

 

-

-

 

 

-

-

4

Армуючий шар (якщо передбачено)

-

-

-

-

-

-

115

Примітка: Утому випадку, якщо конструкція гідроізоляції передбачає два або більше шарів, витрати матеріалів відповідно збільшуються.

6.6 Другий та третій шар складу композиції "Сілон" готу­ють безпосередньо на об'єкті перед нанесенням шляхом дозованого змішу­вання пасти і затверджувача у відношенні 100:5 композиції до однорідної консистенції у відрах за допомогою дриля з насадкою або інших механічних приладів.

6.6 Нанесення ґрунтовки та шарів мастикової покрівлі або гідроізоляції здійснюють вручну за допомогою гребків, шпателів, валиків або щіток на поверхню з вологістю не більше, ніж 8% (не раніше ніж за добу, після дощу, що пройшов). Роботи виконують в суху погоду при температурі повітря не нижче, ніж 5°С.

Місця примикань горизонтальної і вертикальної поверхонь гідроізолюються із застосуванням склосітки. Склосітка згідно ГОСТ 19170 занурюється в пасту з вве­деним затверджувачем, злегка віджимається й накладається на місце прими­кання. Потім вона прокатується валиком. Через 1,5... 2,0 год на сітку нано­сить композицію, в яку введено затверджувач.

6.7 Нанесення шарів мастикових покрівель і гідроізоляцій, а також ша­рів фарбувальної гідроізоляції за допомогою пневматичного розпорошення не рекомендується, із-за ймовірності затягнення бульбашок повітря в покриття та утворення пор.

6.8 У випадку, якщо на гідроіоляційний килим із „Сілона" передбачається покласти цементно-бетонний захисний шар, то з метою забезпечення зчеплення матеріалів останій зовнішній шар „Сілона" у напівзатвердженому стані посипають крупним піском або відсівом.

6.9 Світловідбиваючий шар мастикової покрівлі виконують після за­твердіння всіх нанесених шарів на скатах нанесенням декоративної мастики (якщо це не передбачено проектом).

6.10 Недозволяється розводити суміші „Сілон-201" та „Сілон-203" згідно з ТУ У В 2.7-24.1-31911658-002 органічними розчинниками та водою.

6.11 Затверджувач руйнується вологою, тому його слід зберігати у щільнозакритій тарі, відмірювати сухою мірною ємнністю.

7 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

7.1 Якість робіт по влаштуванню, ремонту покрівель і гідроізоляцій із композицій "Сілон-201", "Сілон-203" проводять згідно з розділом 5 ТУ У В 2.7-24.1-31911658-002.

7.2 В процесі виконання покрівельних і гідроізоляційних робіт в обов`язковому порядку контролюють такі показники:

1)  якість матеріалів, що постачаються на об'єкт (вхідний контроль);

2)  якість поверхні основи контролюють візуально, в тому числі:

а) відсутність тріщин та інших руйнувань матеріалу основи;

б) відсутність масляних плям;

в) наявність покриттів. Несумісних з композиціями;

г) поверхнева вологість матеріалу основи;

3)  правильність приготування робочих складів ґрунтовки та композиції, яка використовується на даному об'єкті, в тому числі:

а) дозування складових композиції (співвідношення основи та затверджувача);

б) дозування складових ґрунтовки (співвідношення робочого складу ґрунтовки та розчинника);

в) час перемішування складових композиції та ґрунтовки;

г) зовнішній вигляд робочої композиції та ґрунтовки;

д) життєздатність робочого складу композиції;

4)  правильність улаштування гідроізоляційного та покрівельного покриття, в тому числі:

а) рівномірність нанесення ґрунтовки та робочого складу композиції на поверхню основи (відсутність патьоків, напливів, пропусків);

б) кількість шарів та товщина кожного шару;

в) час витримки кожного шару перед нанесенням наступного шару робочого складу композиції;

5)  якість готового покриття, в тому числі:

а) зовнішній вигляд та суцільність покриття;

б) час витримки до початку експлуатації.

7.3 Особлива увага надається контролю однорідності робочого складу композиції згідно з таблицею 2 ТУ У В.2.7-24.1-31911658-002 при її приготуванні та контролю часу життєздатності  цього робочого складу.

7.4 Нанесення кожного наступного шару допускається тільки після засвідчення якості затверділого попереднього.

7.5 Виконана покрівля, гідроізоляція з указаних полімерних компози­цій повинна бути суцільною, не мати раковин, пузирів, включень незмішаного наповнювача, здуттів і відшарувань.

8 3АХОДИ з охорони праці при виконанні робіт з КОМПОЗИЦІЯМИ "Сілон"

8.1 При виконанні покрівельних та гідроізоляційних робіт слід дотримуватися вимог безпеки згідно з нормативними документами. В процесі роботи з полімерними композиціями "Сілон-201" та "Сілон-203" згідно з ТУ У В 2.7-24.1-31911658-002 не вимагається спеціальних заходів захисту.

8.2 До робіт по влаштуванню та ремонту покрівель, гідроізоляцій з указаних полімерних композицій допускаються робітники не молодші 18 років, які пройшли медогляд, а також навчання та інструктаж з безпеки праці. Місця робіт повинні бути обладнані згідно з ДСН 201, СН 1042.

Особи, які страждають на шкірні та хронічні захворювання верхніх дихальних шляхів або слизистої оболонки ока, до роботи з указа­ними полімерними композиціями не допускаються.

8.4 При виконанні робіт не допускається застосування відкритого вогню.

   

Додаток А

(рекомендований)

 

Шар асфальтобетону - 20 мм

Гідроізоляція композицією "Сілон-201" три шари товщиною 1,5 мм кожний, у висохнутому стані, з армуючою стіклосіткою

Грунтовка

Цементно-пісчана стіжка

  

Продовження Додатку А

 

Захисний бетонний шар - 40 мм

Гідроізоляція з двох шарів композиції СІЛОН, товщиною 1,5 мм кожний, у сухому стані з армуючою стіклосіткою

Ґрунтовка

Пісчяно-цементна стяжка

Залізобетонна плита перекриття

Рисунок 2. Конструктивне рішення мастикової гідроізоляції конструкцій підземного переходу

     Рисунок 2. Конструктивне рішення мастикової гідроізоляції конструкцій підземного переходу

Додаток Б

(інформаційний)

Бібліографічні дані

 • "Инструкция по устройству гидроизоляции транспортних сооружений" М. Стройиздат, 1980;
 • Рекомендації з підвищення атмосферостійкості дорожньо-буді­вельних матеріалів і конструкцій поверхневою обробкою захис­ними сумішами "Сілол", К. 2002.

 Copyright© Научно-производственное предприятие "КРОК", 2007-2018